Håndværkerfradrag 2018

0
3023

Last Updated on august 22, 2018 by Handymand

Vigtig fakta om det nye håndværkerfradrag (BoligJobordningen)

Fra 2018 er det tidligere håndværkerfradrag nu blevet et permanent et af slagsen, og fra tidligere er der ændret lidt i hvad du nu kan få håndværkerfradrag for. Det er vigtigt hele tiden at huske, at det altid kun er den udførte arbejdsløn man kan få håndværkerfradrag for. Det vil sige, at man ikke kan trække de materialer som håndværkeren bruger fra på selvangivelsen, men det kan du med den løn han skal have for at lave det pågældende arbejde.

Listen over hvad du kan bruge dit håndværkerfradrag til er meget lang, og den dækker både fradrag i serviceydelser, og håndværkerydelser. Listen kan du se længere nede i teksten, eller ved at trykke her.

Der er en række krav og betingelser til hvornår du kan opnå disse fradrag.

Du skal blandt andet :

 • Være fyldt 18 år inden udgangen af det år hvor fradraget søges
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark
 • Ægtepar/samlever kan hver i sær få op til 12.000 kr i håndværkerfradrag, og op til 6000 kr i service ydelsesfradrag.
 • Du skal bo i den helårsbolig, hvor fradraget skal anvendes.
 • Ejer du en fritidsbolig, så kan både du og din ægtefælle også få fradrag for arbejde der, men ejer du både helårsbolig og fritidsbolig, er det kun et samlet fradrag på 12.000 kr for håndværksydelser og 6000 kr for serviceydelser.
 • Lejer du din fritidsbolig ud, så mister du retten til at kunne bruge fradraget for serviceydelser.

Har du børn over 18 år, kan disse også få fradrag, men der kræver det at de har betalt et beløb svarende til fradraget. Dette beløb skal betales elektronisk til enten håndværkeren, eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.

Fra de tidligere håndværkerfradrag var der nogle ting du kunne opnå fradrag ved, som nu er bortfaldet med håndværkerfradraget i 2018. Du kan læse listen længere nede i teksten, eller ved at trykke her.

Som noget nyt kan man nu trække installation af tyverialarm fra i håndværkerfradraget.

Hvordan trækker man det fra på sin selvangivelse?

Når du skal indberette dit fradrag for det udførte arbejde hos SKAT, så er der nogle ting du skal have klar, som der skal bruges for at kunne indberette det. Den dokumentation du har modtaget fra det firma eller person der udførte arbejdet hos dig, skal indeholde følgende:

 • Adressen, hvor arbejdet fandt sted.
 • Dokumenteret datoen for, hvornår arbejdet blev udført.
 • Beskrivelse af det specifikke arbejde der blev udført
 • Meget vigtigt at arbejdslønnen fremgår tydeligt af dokumentet
 • Det er nødvendigt, at du betaler med bankoverførsler eller girokort.
 • Hvis du har købt en ydelse hos en virksomhed, så er det vigtigt, at du får skrevet deres CVR-nr. og får fakturanummeret med.
 • Er det derimod en person, du har fået ydet et arbejde fra, så skal du have personens CPR-nr. med på kvitteringerne.

Så er du klar til at få indberettet det til SKAT. Log-in på Tastselvborger.dk med dit NEM-ID. I venstre side er der en kolonne hvor der blandt andet står Indberet håndværkerfradrag for 2017. Klik på dette, og udfyld følgende punkter:

 • Hvilken type bolig, hvor du har fået udført arbejdet.
 • Hvilken type af arbejde, du har fået udført.
 • Indtast CVR-nummeret på virksomheden, der har udført arbejdet, eller CPR-nummeret, hvis det er en privatperson, der har udført arbejdet.
 • Indtast udgiften til arbejdsløn. Bemærk, at du skal oplyse beløbet uden moms, da systemet selv beregner momsen.
 • Indtast betalingsdato.
 • Læs betingelserne for fradrag, og markér, at du opfylder dem.

Herefter skal du gennemlæse alle oplysningerne og se om de er korrekte, førend du godkender dem.

Når du har godkendt oplysningerne, så bliver de lagt på en forside, så hver gang du skal lave nye indberetninger, så kommer de gamle indberetninger frem på denne forside.

Tryk herefter Afslut for at forlade systemet. Har du flere indberetninger, så kan du også vælge at trykke Ny indberetning.

Dokumenter

For at kunne fremvise dine oplysninger er korrekte, i tilfælde af SKAT vender tilbage til dig for at validere oplysningerne, så skal du gemme alle de dokumenter, der har med den pågældende sag at gøre i op til 4 år.

Skulle du ikke kunne dokumentere dit fradrag er korrekt, kan du risikere at skulle betale fradraget tilbage igen, så derfor er det vigtigt at opbevare den fornødne dokumentation for den pågældende opgave der er blevet udført hos dig.

Hvor meget sparer jeg

Udgangspunktet for fradragsprocenten er 32%, men den kan variere lidt fra kommune til kommune.

Men regnestykket siger for eksempel for en enkelt person:

 • Arbejdsløn for udført arbejde er:                                                    24.000kr
 • Berettiget fradrag er:                                                                         12.000kr
 • Udregnet fradrag: (12.000×32/100)                                                 3.840 kr
 • Beløbet du skal betale til virksomheden (24.000 – 3.840)          20.160 kr

Hvis i er 2 i husstanden der opfylder kravene til at begge kan få håndværkerfradrag, så ser regnestykket sådan her ud:

 • Arbejdsløn for udført arbejde er:                                                  24.000kr
 • Berettiget fradrag er:                                                                       24.000kr
 • Udregnet fradrag: (24.000×32/100)                                               7.680 kr
 • Beløbet du skal betale til virksomheden (24.000 – 7.680)        17.320 kr

På samme måde kan man udregne fradraget for serviceydelser, dog skal man lige holde for øje at det her kun er et fradrag på 6.000 kr man kan trække fra. Man behøver ikke bruge alt sit fradrag på en enkelt opgave, man kan sagtens dele den ud over flere opgaver. Det vigtige er bare at man ikke får for mere end 12.000kr i fradrag pr person i husstanden der opfylder kravene til at opnå håndværkerfradrag.

Hvad kan jeg få fradrag for i 2018 og fremefter?

Serviceydelser i hjemmet.

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen.
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning af gulve
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

Børnepasning

 • Børnepasning i din bolig
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra dagsinstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde såsom:

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning af ukrudt
 • Beskæring af buske
 • Snerydning

Håndværkerydelser

Udvendigt malerarbejde.

 • Maling af vinduesrammer
 • Maling af døre
 • Maling af ydervægge

Isolering af tag

Reparation af skorsten:

 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder/vinduer og terrassedøre med glas:

 • Nye ruder/vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre.

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering
 • Isolering af gulv, fx:
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssigvirksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
 • Installation eller forbedring af ventilation, fx:
 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere

Radonsikring, fx:

Tilslutning til bredbånd:

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Installation af tyverialarm

 • Installation af tyverialarm.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here