Lav din egen terrasse

0
17061

Last Updated on oktober 15, 2018 by DIY-manden

Terrasse af træ, man er vel en rigtig håndværker.

Før du starter med at lave en terrasse, så skal du overveje flere ting. Hvilken slags fundament skal den have. Hvad skal terrassen laves af? Hvor skal den ligge? Hvad skal du anvende den til, har det indflydelse på størrelsen? Hvordan skal den se ud, hjørner, trappe ned, gelænder osv osv.

Brug lidt tid til at tænke over det, da det er vigtigt at have tænkt tingene igennem inden du starter, så du ikke skal lave mirakelløsninger undervejs.

Hvordan kommer denne terrasse til at se ud?

I denne artikel tager jeg udgangspunkt i at få lavet en træterrasse lavet i lærketræ. Den bliver lavet på et punktfundament, hvor den kommer op i ca 50 cm højde. Herfra skal jeg have lavet en trappe ned. Jeg laver lidt varierede hjørner.

Opstarten af terrassen

Skitse 1

Start med at lave en skitse af hvordan du forventer du gerne vil have din terrasse til at se ud. Se min skitse 1. Ud fra din skitse, så er det en god ide at få lavet en skitse over det punktfundament du skal lave. Her tænker jeg på hvor der skal graves huller. Jeg har lavet en skitse over hvordan jeg skal grave huller, søg lidt inspiration på skitse 2. Vær opmærksom på at skitsen kun er vejledende, har du valgt at lave en anden form af terrassen, er det ikke sikkert at hullerne passer.

Skitse 2

Afmærkning af huller på jorden.

Opsæt snore der skal angive det, der skal holde bjælkelaget, som du skal lave senere. Det du afsætter til nu, er de lodrette stolper, hvor der skal sættes nogle stolper ovenpå. Under snorene kan du så afsætte på jorden, der hvor du skal grave hullerne. Afmærk med en afstand af 1-1.5 meter mellem hullerne. Du behøver ikke afsætte de yderste huller helt ud til kanten. Se på skitse 2 hvis du skulle være i tvivl.

Gravning af hullerne.

Du skal bruge et 110 mm kloakrør til at støbe ned i jorden, og den skal graves ned til under frostsikker dybde, som er 90 cm. Har du et pælebor, kan det varmt anbefales at bruge, da det kan nå hele vejen.

Hvis ikke du skal genbruge jorden, så flyt den væk med det samme, så ikke den ligger i vejen senere.

Grav alle hullerne, da du skal have støbt alle rørene ned på samme tid. Når du er klar så få støbt rørene ned i jorden. Blandingsforholdet er 1:3, altså 1 del beton og 3 dele grus. Bland det med vand, så du får en grødet masse der kan hældes ned på ydersiden af røret.

Få placeret hvert rør i en lige linie under snoren, så snoren render hen over røret på cirka midten af røret.

Lad det tørre til næste dag.

Støbning af sokkelsko i hjørnerne.

Dagen i dag er rimelig hurtig, da du skal have støbt alle de yderste sokkelsko ned. Her er det vigtigt at du får centreret sokkelskoene i forhold til snoren. Lav en ny gang beton, og fyld de yderste huller op med beton, hvori du så sætter en sokkelsko i hver. Se skitse 3.

Skitse 3

Lad det igen tørre til næste dag.

Sidste dagen af støbeprocessen.

Nu skal du have støbt resten af sokkelskoene ned. Dette gøres mest præcist hvis du tager et langt bræt, f eks et terrassebrædt, hvor du lægger det op på de yderste af sokkelskoene du støbte dagen før. Nu kan du så placerer de andre sokkelsko ved at skrue den på brættet, henover de huller du har lavet.

Sørg for at du ikke bruger for lange skruer, så de går igennem brættet, det skal jo genbruges til terrassen. Og skru på bagsiden af brættet, så hullerne ikke kan ses når først brættet ligger hvor det skal.

Fremgangsmåden med at støbe på, er ens fra de 2 første dage, så få fyldt beton i røret, og stamp det godt med f eks et kosteskaft, så luften bliver presset ud.

Lad det tørre til dagen efter.

Opsætning af stolper til terrassen.

Jeg har valgt at bruge trykimprægnerede 4”x4” eller 100x100mm stolper til at skal danne selve fundamentet for min terrasse. Da jeg gerne vil ende med at have en terrasse i højden 50 cm fra jorden, så er der lige lidt beregning du skal have lavet.

Start med den færdige højde på 50 cm, træk herfra 2.8 cm, som er tykkelsen på terrassebrættet. Træk yderligere 10 cm fra som er højden af bjælkelaget, og til sidst træk 10 cm fra som er højden på den tværliggende 4”x4” hvorpå bjælkelaget skal ligge på. Så regne stykket er som følger: 50-2.8-10-10= 27.2 cm. Se skitse 4.

Skitse 4

Dette er højden af de lodrette 4”x4” du skal have sat op. For at være sikker på at vi får det helt i vater, så er det en god ide at skærer de lodrette stolper lidt længere. Skær dem på 40 cm, så er der lidt at arbejde med.

“Nulpunktet”

Skru stolperne på i hver række, udvælg herefter det punkt på jorden som du mener skal være dit “nulpunkt”. Ud fra dette “nulpunkt” skal du have ført det punkt over på en af de stolper du har sat op. Afmærk punktet på stolpen, og læg nu en retskinne på lige under mærket. Retskinne skal gå fra “nulpunkt” stolpen og hen til den stolpe du har sat op i samme linie, er der for langt i mellem, så sæt en stolpe op i mellem dem. Sæt retskinnen fast med skruetvinge ved nulpunktet, og brug nu et vaterpas til at få ført “nulpunktet” til den anden stolpe, så det bliver helt i vater. Afmærk dette punkt på stolpe nr 2. Før “nulpunktet” fra stolpe nr 2, til stolpe nr 3, og sådan fortsætter du hele vejen rundt. Dernæst kan du så skære alle stolperne til i højden og sætte dem fast igen. Monter vinkelbeslag på dem alle sammen, og monter derefter den tværgående 4”x4” stolpe der skal ligge øverst og danne underlaget for bjælkelaget. (se skitse 5).

Skitse 5

Skal du bruge mere end 1 stolpe i længden, så renskær enderne, og sæt dem sammen med hulplade beslag på begge sider.

Lad den tværgående 4”x4” stolpe rende et stykke ud over det, som burde være kanten af terrassen, det er nemmere at skære til når du kan danne dig et overblik, når først vi kommer til at skal sætte bjælkelaget.

For lige at tjekke op på højder, så tag en retskinne og et vaterpas, og se om der er noget som ikke er vater. Mål på kryds og tværs. Er der noget som falder helt udenfor, så må du løsne den stolpe og få rettet det til.

Bjælkelaget til din terrasse.

Din nye terrasse støder sikkert op til en mur, og ud fra muren, skal vi have lavet en linie på tværs af de tværgående 4”x4” stolper, så du har noget at måle fra, når du skal have placeret bjælkelaget.

Placer den første 50x100mm regel ca 10 cm fra væggen. Skru den fast til de tværgående 4”x4” stolper med et vinkelbeslag.

Herefter placerer du resten med afstand 60 cm, målt fra center til center af reglerne. Dette kan måles nemt ved at måle 60 cm fra den inderste kant af reglen, der vender mod muren, og så skal du måle hen til den kant der vender tættest mod den første bjælkelag du satte fast.

Igen så lad bjælkelaget gå længere ud end det du har beregnet som kant af terrassen. Dette skære vi af senere. Har du fået skruet alle bjælkelag fast? Skal du bruge mere end et bjælkelag i længden så renskær dem i enden og sæt dem sammen med hulplade beslag.

Opmåling af terrassen inden afskæring.

Når bjælkelaget ligger fast, så er det tid til at få målt op så du kan få skåret af længderne på tværbjælker og bjælkelaget. På denne terrasse har jeg valgt at der skal være 2 terrassebrættet hele vejen rundt i kanten, for at danne en afslutning, og for at skjule alle enderne fra terrassebrætterne.

Se skitse 6.

Skitse 6

De terrassebrættet jeg har valgt at bruge er i størrelsen 28x120mm. Hvis jeg skal bruge 2 brædder hele vejen rundt i kanten, så skal jeg gange 120 med 2, og dertil lægge ca 7 mm luft. 7mm svarer til enden af en tømreblyant. Det samlede mål bliver så 240,7 mm = 24,7 cm. Rund det lidt op, så der kommer lidt lidt indtil væggen, da du ikke kan regne med at væggen er helt lige.

Så hvis du starter med at måle fra der hvor der er væg, så mål ca 26 cm ud fra væggen, nu vil du opdage at der ikke er noget at sætte mærkerne af på. Derfor skal du have sat nogle understøtninger fast til bjælkelaget. Hvis du vælger en skrueafstand på 60 cm på dine terrassebrædder, så skal du skrue nogle understøtninger mellem bjælkelagene. Se skitse 6, bemærk her understøtninger under samlingerne i kantbrædderne.

Den luft der er ind mod muren, kan du udligne ved at skrue noget træ på, i samme retning, se skitse 6.

Bemærk at denne understøtning kun skal foretages for de kant brædder der kommer til at ligge hele vejen rundt.

Beregning

Inden du kommer hele vejen rundt, så er der lige en beregning mere der skal laves. Når nu du har fundet ud af hvilken vej alle terrasse brædderne skal løbe, så skal da have fundet ud af afstanden fra det inderste kantbræt, og så hen til det modsatte inderste kantbræt, for herimellem skal alle brædderne ligge med den luft imellem sig som du har bestemt.

Så sagt på en anden måde, det modsatte inderste kantbræts placering, bliver bestemt af hvor mange brædder+luft, der skal ligge imellem.

Opmåling af antal brædder.

Mål fra det kantbræt du har lagt op (ikke monteret). Når et bræt plus luft fylder 127mm, så kan du gange det op i den afstand du ca måler ud til hvor slutningen af terrassen skal være. Se skitse 7.

Skitse 7

Når du har fundet antal brædder, kan du starte med at sætte de første kantbrædder fast. Se skitse 8.

Skitse 8

Når du skal sætte kantbrædderne fast, så er der lige et par ting vi skal have gjort inden. Når du har målt brædderne af i længden og skåret dem i vinkel, så skal du lige lave lidt lækker finish. Tag en overfræser, og på enden, der hvor du lige har skåret af i vinkler, fræser du lige en pæn blød runding. Så skitse 9.

Skitse 9

Når du skal sætte brædderne fast.

Når du skal sætte kantbrædderne fast, så er det meget vigtigt at du bruger rustfrie skruer, da lærketræ indeholder en syre, der ætser almindelige skruer over med tiden.

Bor for med et 3 mm bor og lav en undersænkning, så du får trukket skruen helt ned til brættet. Hvis ikke du føler dig øvet nok, så øv dig på en stump bræt, så du ikke får lavet for store undersænknings huller.

Sæt nu kantbrædderne fast, de 2 inderste brædder mod muren, skal du sørge for sidder helt i vinkel, da det er de 2 brædder der danner vinkel for resten af terrassen.

Sæt 2 skruer for hver 60 cm, mål det pænt ud, så du måler 3 cm ind fra hver side af brættet. Husk at bore for hver gang med et 3 mm bor og derefter undersænke hullet.

Når de 4 første kantbrædder er sat fast, kan du sætte resten af kantbrædderne på, husk at du skal overholde målet som du har regnet ud ved antal brædder. Så start med de skrå kantbrædder ved trappen. Se skitse 10,

Skitse 10

hvor du kan se i hvilken rækkefølge du skal sætte kantbrædderne fast. Da du ikke kender længden på de kantbrædder der markeret med ”3” på skitsen, så lav dem lidt længere, og sæt dem ikke fast førend du har fundet længden. Dette kræver lidt tålmodighed at få lagt kantbrædderne rigtigt op og målt korrekt til. Men det giver en flot finish til sidst.

På denne måde får du lagt hele kanten rundt. Derefter er det så alle de brædder der skal ligge imellem.

Hvor skal jeg starte?

Start inde ved muren, og der hvor du skal måle længden, kan det være en god ide at lave en skabelon, som du kan måle op til. Dette er en god ide, fordi det kan være svært at måle op til en vinkel. Se skitse 11 for hvordan du laver en skabelon.

På denne måde får du skåret brædderne til. Hvis du skal undgå for meget spild af træ, hvilket kan være en dyr affære, så er det en god ide at bruge resten af det stykke træ du har skåret den første længde af i. Måden du samler på, er den samme som da du lavede hjørnerne på kantbrædderne. Lav ikke samlingerne for tæt ved hinanden, det vil sige at du ikke gerne skal forskyde samlingerne med mindst 60 cm, gerne 120 cm. Du skal lave samlinger henover bjælkelaget, så der er noget at skrue i.

Fortsæt til du er færdig, og nyd nu det arbejde du har lavet indtil videre.

Trappe op til terrassen

Hvis du ønsker en nedgang til haven fra din nye terrasse, så kan du lave en trappe. Hvor du ønsker trappen er op til dig. Jeg viser på en skitse hvordan du kan lave en trappe, men der er mange måder at gøre det på, så det står dig frit for at vælge en anden model. Se skitse 12.

Gelænder.

Hvis du vil have gelænder på din nye terrasse, så har jeg med vilje undladt at skrive om det, da der findes et væld af muligheder for hvordan gelænderet skal se ud, og hvad det skal være lavet af. Nogle foretrækker et smedejerns gelænder, andre et træ-gelænder, nogle vil have glasruder. Så kig dig omkring, og vælg den løsning som du finder bedst.

Vi fra Bygselvviden.dk ønsker dig tillykke med din nye terrasse, og husk at få den vedligeholdt, så holder den længere.

Bygselvviden.dk fralægger sig et hvert ansvar for forkert brug af værktøj eller materialer.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here