Derfor er brandsikring afgørende

0
70

Last Updated on juli 11, 2023 by Byggebob

Det er vigtigt at sikre både byggepladsen og selve byggeri mod brand, da brand og røg kan være livsfarligt og ødelæggende for både bygninger og mennesker.

Trådløse brandalarmer på byggepladser er blevet mere udbredt de senere år, da det er blevet nemmere at installere disse brandalarmer. Byggeentreprenører kan nemt rykke på de trådløse brandenheder undervejes i byggeriet, så de konstant er placeret, der hvor brandfaren er størst.

Når et byggeprojekt er afsluttet tages de trådløse brandalarmer blot med videre til næste byggeplads.

 

Lovpligtige løsninger til nybyggeri

Når en erhvervsbygning er færdig, er det lovpligtigt at have korrekt brandsikring. Dette gøres normalt ved f.eks. et ABA-anlæg eller et branddetekteringsanlæg.

Et ABA-anlæg består af en række sensorer, som registrerer temperatur og røg i bygningen, og som kan udløse en alarm, hvis der opstår en brand. Systemet kan også være forbundet til sprinkleranlæg eller andre brandslukningssystemer, så det aktiveres automatisk, når der opdages en brand.

Det er også vigtigt at kontrollere systemet regelmæssigt for at sikre, at det fungerer korrekt og ikke har nogen fejl eller mangler. Derudover skal man huske på at følge de lokale love og regler om brandsikkerhed for at sikre, at man overholder alle gældende standarder.

Thomas Bagger, som er direktør for et af Danmarks største sikkerhedsvirksomheder, Bagger Låse & Alarm A/S, udtaler, at der er kommet endnu mere fokus på brandsikring de senere år.

“Brandsikring er blevet en topprioritet for flere virksomheder i de senere år, da der er kommet øgede krav og tættere kontrol på området. Det er vigtigt for virksomheder at være på forkant med brandsikringen og sikre, at de overholder alle gældende standarder. Vi har oplevet en markant stigning i henvendelser vedrørende brandsikring, da virksomheder erkender vigtigheden af at beskytte både deres bygninger og ansatte mod brandfare.”

Læs mere om ABA-anlæg hos Bagger Låse & Alarm A/S.

Det er dog ikke kun erhverv som har større fokus på brandsikring. Salget af brand- og røgalarmer til private stiger også i disse år. I takt med at danskere køber dyrere møbler, elektronik og andre værdier til hjemmet, så indtænker flere brandsikring i deres bolig.

 

Andre tips til at undgå brand under byggeri

Når man bygger eller renoverer, er det vigtigt at tage alle de nødvendige forholdsregler i brug for at undgå brandfare. Her er nogle tips til, hvordan du kan undgå brand under byggeri:

  1. Sørg for at have en god brandsikkerhedsplan på plads, som alle involverede parter følger. Dette inkluderer krav om, at der skal installeres røgalarmer og andre brandsikringer i huset.
  2. Hold styr på elektriske ledninger og sørg for, at de er korrekt installeret og vedligeholdt. Undersøg regelmæssigt ledningerne for eventuelle skader eller fejlinstallationer.
  3. Brug kun godkendte materialer til byggeriet og sørg for, at disse opfylder de relevante sikkerhedskrav.
  4. Fjern affald fra byggepladsen regelmæssigt og hold den rengjort og organiseret – dette reducerer risikoen for brand.
  5. Overhold alle lokale love og standarder i forhold brandsikkerhed under byggeri, disse kan variere fra sted til sted, så det er vigtigt at undersøge dem grundigt, inden arbejdet starter.

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here