Byg selv din garage

1
16864

Last Updated on oktober 15, 2018 by DIY-manden

Du skal gøre dig nogle tanker inden du går i gang med din garage.

 • Hvor skal den ligge?
 • Hvor stor skal den være?
 • Skal der være noget redskabsrum eller lignende til?
 • Hvilken slags tag skal der være på?
 • Hvor høj skal den være?
 • Skal der være støbt gulv, eller hvad skal der være ovenpå jorden?

Når du har siddet og leget lidt med ideen om hvordan din nye garage skal se ud, så er det nu du skal søge om en byggetilladelse. Følg linket her på Byg og Miljø. De guider dig igennem hvad du skal bruge for at kunne søge en byggetilladelse.

Mine tanker for denne garage.

Til denne artikel har jeg søgt inspiration andre steder. Mine gode venner Mette og Brian, har nemlig bygget deres egen garage, og det er denne som jeg vil fortælle om i denne artikel.

Der hvor Mette og Brian skulle bygge deres egen garage, lå der en mildest talt en gennembrugt garage. Den ville de gerne have fornyet, og resultatet taler for sig selv. En virkelig dejlig og rummelig garage på 7×7 meter.

De har lavet alt selv, dog fik de lidt hjælp med at mure søjlerne op, og ellers bare en masse gode råd fra en murer og en tømre.

Hverken Mette eller Brian er uddannede indenfor de brancher der skal bruges her, men de har ikke været bange for at gør-det-selv.

Og de har da haft deres udfordringer, men når du ser resultatet, vil du selv gerne have sådan en garage.

Den gamle garage?

Tit og ofte står der sikkert en gamle garage du vil have udskiftet til en ny. Den skal du selvfølgelig have revet ned. Start oppefra, så du slipper for ubehageligheder med ting der kan falde ned i hovedet på dig. Når grunden er ryddet, så tag stilling til om hvis den gamle garage har været med støbt gulv, om det kan reddes, eller om det også skal væk.

Når alt det du vil have revet ned er fjernet, så er det tiden til at starte på den nye garage.

Afsætning af punktfundament.

Da garagen er opbygget på et fundament af punkter, så skal du have afsæt det. Dette gøres ved hjælp af galger og snor. Læs min artikel om ”Lav dit eget punktfundament”, for hvordan du laver sådan et. Jeg har lavet en skitse af hvordan Mette og Brians punktfundament er blevet. Se skitse 1.

I forhold til artiklen om at lave et punktfundament, så skal vi ikke have støbt sokkelsko ned, men derimod nogle jernstolper, hvorpå limtræet kan monteres. Disse jernstolper bliver muret inde senere. Men det er vigtigt at de bliver støbt lige i, da de skal danne vinkler og bære hele tagkonstruktionen. Alt efter hvordan du har købt dine jernestolper, så er det også vigtigt at du får støbt dem i ca. samme højde. Er dine jernstolpe med gevindstykke for justering, kan du justere ved hjælp af dem.

Til garagen skal der støbes 7 punktfundamenter, og alle skal støbes med en jernstolpe i.

Opsætning af limtræsbjælke.

Når punktfundamenterne er tørre, så skal du i gang med næste step. Her gælder det limtræsbjælken. Der skal ligge en bjælke på hver af de 2 sider. Det er meget vigtigt at den kommer til at ligge helt i vater, da det er her spærene skal ligges af på. Hvis ikke du har nogen justeringsmulighed i selve jernstolpen, så må du bruge krydsfinersklodser til at justere med. Brug nogle franske skruer til at montere limtræsbjælken fast med.

Spærerne.

Her kommer der så en valgmulighed. Enten kan du selv vælge at lave dine spær, eller også kan du købe dem færdiglavet på de mål du måtte ønske. Mette og Brian valgte at købe deres spær, da de efter at have regnet på materialer og tidsforbrug, indså at det ikke kostede så meget mere at købe dem færdigt lavede.

Til denne garage skal der bruges 8 styks spær. Spærene er 7.5 meter lange og har en hældning på 45 grader. Det tog ikke ret lang tid fra spærene var bestilt, til de ankom på adressen. Herefter gik arbejdet i gang med at få sat spærene op. Alle 8 spær blev sat op med vinkelbeslag monteret på limtræsbjælken. Afstiv spærene til at starte med, med nogle lægter. På denne måde sikre du dig at spærene kommer til at være lodrette hele tiden.

Lægteafstand.

Alt efter hvilken type tag du vælger, og så kommer der også et valg af hvilken producent du vælger. Dette valg afgør hvilken lægteafstand du skal bruge. Du skal bruge lægge vejledningen fra producenten, og her læse hvordan du beregner lægteafstanden. Bemærk her, at der bliver arbejdet uden undertag, da det er en garage, og man her har valgt at bruge pladsen i spærene til opbevaring. I dette tilfælde er det til brædder og andre gode ting der kan gemmes ad vejen på ”loftet”.

Når du lægter op.

Når du skal starte med at lægte op, så er det en rigtig god ide at lave et par lægtestykker der svarer til lægteafstanden. Her er det målet mellem 2 lægter der er gældende. Vær helt sikker på de har den rigtige længde inden du begynder at bruge dem. Husk at lade lægterne gå et stykke ud i hver ende, da det skal bruges til udhæng.

Lægterne skal skrues eller sømmes fast. Er du nødsaget til at samle lægterne i længden, så skal du samle henover et spær. Husk at der ikke må være mere end 3 samlinger på samme spær, herefter skal samlingerne forskydes til et andet spær.

Inden du sætter den øverste lægte på i hver side, så skal du lige være opmærksom på den lægte man kalder kiplægten. Kiplægten bruges til at rygnings stenene fast i. Kig igen i din vejledning fra producenten, og se hvordan du skal lave kiplægten. De fleste producenter bruger et beslag, som skal skrues fast på hver side af spærret. Dette gøres ved at bukke beslagets sider, så det passer ned over kippen af spæret. Herefter skues det fast på begge sider af spæret.

Få sat alle lægterne fast efter de rigtige mål, dette skal gøres på begge sider.

Opmåling af taget.

Nu starter opmålingen af taget. Her er det vigtigt at det bliver gjort korrekt. Find ud af hvor meget 3 tagsten fylder, minus overlægget til den 4 sten. Dette mål skal du gange ud med længden af taget. Det vil sige at hvis længden af garagen er 7 meter, og du ønsker ca. 25 cm udhæng i hver ende, så skal du dividere den ønskede længde med det mål du fik målt dig til på de 3 sten. Hvis målet er helt skævt, så prøv at nøjes med bruge 2 sten til sidst, eller sågar kun 1.

Streg op hen ad taget fra det punkt som du mener skal være starten på dit udhæng. Afsæt mærker for målet for de 3 sten du tidligere har målt dig til.

Nu skal du have lavet den første tagflade retvinklet. Dette gøres ved at bruge en 3-4-5 trekant. Hvis ikke du her bekendt med 3-4-5 trekant, så læs min artikel om ”Lav din egen 3-4-5 trekant”.

Brug punktet fra hvor du har afsat dit udhæng, og få lavet en ret vinkel op mod kippen.

Nu skal du så tage en beslutning om der skal laves sternbrædder eller om du vil, ligesom Mette og Brian har, lave det der kaldes ”Hakkebrædder”. Laver du sternbrædder skal lægterne gå helt ud til kanten af tagstenen. Lave du hakkebrædder, skal der trækkes et hakkebræts tykkelse fra.

Derefter kan du skære lægterne af hele vejen op.

De streger du så har afsat for målene på de 3 sten, kan du så vinkle hele vejen op til kippen. Disse målepunkter er rare at have når man lægger tagstenene. På denne måde sikre du dig at taget ikke løber for dig. Hvis hver sten ligger 2mm forkert hver gang, så giver det flere cm i enden.

Så er det nu at selve taglægningen begynder. Hvis du tør stole på at taget ligger 100%, så kan du godt skære lægterne til i den anden ende, men for gør-det-selv folket vil jeg anbefale, at man venter lidt.

Tagdækningen.

Start med at lægge en masse bundter tagsten op på lægterne, så du har noget at arbejde med. Brug igen vejledningen fra producenten, om hvordan du får fastgjort tagstenene til lægterne. De fleste producenter vil have alle ydersten bundet, plus hver 3 sten forskudt af hinanden. Dette skal forhindre tagstenene i at flyve af i blæsevejr.

Læg alle tagstenene op efter producentens anvisninger. Når du kommer ud til enden, så tag lige et check mål, når du mangler at lægge ca. 6 sten i længden. Passer målet, så kan du godt skære lægterne af, ellers må du tilpasse det lidt, så du stadig får lavet en flot kant.

Det samme skal gøres på den anden tagflade.

Til sidst er der lige tagrygningen der skal laves. Denne skal også lægges op efter producentens anvisninger.

Nu skal du så gøre brug af et tidligere valg angående om det er sternbrædder eller hakkebrædder der skal sættes op. Få gjort det på alle 4 tagende flader.

Underudhæng.

Mette og Brian valgte at brug underudhængsbrædder som deres udhæng. Her skal du så gøre op med dig selv om der evt. skal sidde spots i dit udhæng, for så er det nu det skal forberedes.

Mette og Brian har brugt to lamper der sidder på de yderste stolper, så det er jo også en mulighed. Det kan også være du slet ikke har lyst til lys på garagen, eller har en helt 3 ide.

Men få lavet udhænget som du gerne vil. Husk også at få lavet det samme udhæng på siden af garagen. Husk at få udhængsbrædderne til at de løber den samme vej. Det vil sige at på 2 af siderne er brædderne korte, og på de 2 andre sider, er de lange.

Beklædning af ende gavlene.

Mine kære venner valgte at bruge klinkbeklædning, som beklædning af ende gavlene. Det var egentligt et nemt og ikke mindst flot valg som afslutning. Monter nogle lodrette lægter på de spær der sidder i gavlene, og derfra er det bare at beklæde gavlene. Jeg ville starte oppefra i dette tilfælde, da det giver den pæneste flade på klinkbeklædningen. Klinkbeklædningen sømmes fast, i de lodrette lægter du netop har monteret.

Bevæg dig nedad, mens du hele tiden har for øje at det bliver i vater, så brug dit vaterpas flittigt her. Sørg for at dine mål er helt stramme ud til udhænget, så du får lavet nogle flotte samlinger i hver ende.

Husk at få gjort det i begge ender.

Og så burde projekt tagdækning være færdigt. Hermed gælder det så den nedre del af din nye garage.

Læs også vores guide –  Carport med skur

Mure stolperne op.

Her fik Mette og Brian hjælp, da de i forvejen havde en mure rendende som skulle lave en tilbygning til dem. Han fik hurtigt muret stolperne, men man behøver ikke betale sig fra det. Dog skal man være sikker på at det man gør, bliver flot. Der er også her et valg der skal foretages. Hvordan skal den endelig stolpe se ud. Skal det være med blotlagte mursten? Det kan jo være det passer med huset. I bund og rund gælder det om at gøre det som passer lidt til huset. Og mulighederne er mange for at få det til at ligne.

Men ellers er opgaven at mure stolperne op til underkanten af limtræsbjælken.

Beklædning af siderne og enden.

Mette og Brian har også her valgt at bruge klink beklædning. Igen må jeg sige at det et fortrinligt valg. Det er en flot beklædning, som falder godt ind i det med de murede stolper.

På siderne er der 2 felter af ca. 3 meter, som skal beklædes. Sæt en lægte op på hver af de murede stolper. Placer den ca. midtpå, men det er et valg du selv skal tage, men jeg syntes det ser pænt ud. Monter det første bræt så det sidder helt i vater. Herefter burde det være en let sag at bevæge sig op mod toppen. Når du er kommet et stykke op, kan det være en god ide at montere 1-2 lægter på indersiden, så der er flere samlingspunkter. Dette gør at brædderne bliver fastholdt på hinanden, også selv om det skulle blæse lidt. Hvis du vælger 2 lægter, så placer dem i 3.-dels punkterne, så får du også maks. 1 meter mellem sømmene.

Sådan skal hele garagen beklædes.

Når du er færdig så kig lige på hvad du har lavet, en virkelig flot og funktionel garage. Mette og Brian har undladt at lave gulv i garagen, men det handler om de har småsten på hele gårdspladsen. Så hvis de lavede gulv, ville de ligge småsten på gulvet hele tiden.

Jeg er meget imponeret af deres garage, og havde jeg plads ville jeg helt sikkert lave sådan en. Hvis man ønsker det, så kan man også muren en stolpe op i midten, og der kan så monteres elektriske porte på garagen, hvilket også ville være lækkert.

bygselvviden.dk fraskriver sig et hvert ansvar for forkert brug af værktøj eller materialer.

1 KOMMENTAR

 1. Hej, dejligt og lærende indlæg.
  Jeg skal selv i gang med et ligende projekt, på ca. samme mål.

  Ville have været dejligt hvis der havde været en materiale liste og pris på samlet bygning

  mvh

  Jesper

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here